Központi felvételi pótlása, a már megírt dolgozatok megtekintése

Tisztelt Érdeklődők!

A megtekintésről:

A múlt hét szombaton lezajlott központi írásbeli felvételi vizsgán részt vett diákok a vizsgabehívón is szereplő időpontban tekinthetik meg a kijavított dolgozataikat. Ezek az időpontok, helyszínek a következők:
Hatodikos diákok: 2022. január 26 (szerda), 8:00-16:00; Gimnázium, Központi épület, 6/1-es terem
Nyolcadikos diákok: 2022. január 27 (csütörtök), 8:00-16:00, Gimnázium, Központi épület, 6/1-es terem, illetve Ruhatár.  Ez utóbbi terembe várjuk az alsónémedis, felsőpakonyi, gyáli Bartók diákjait, valamint a határozattal rendelkezőket.

A megtekintés során a diáknak, illetve legfeljebb 1 fő kísérőnek lehetősége van a dolgozatokat megtekinteni és azokat lefényképezni. Kérjük a megtekintésre érkezőket, hogy a fotózást követően a termet hagyják el! Amennyiben a kijavított vizsgadolgozattal kapcsolatosan észrevételt szeretne tenni, azt legkésőbb a megtekintést követő munkanap 16:00-ig tehetik meg (lehetőség szerint a gimnázium e-mail címére írt üzenet formájában). Az időpont elmulasztása jogvesztő, tehát a lejárta után már nem áll módunkban észrevételeket befogadni.

Észrevételezéshez kérjük, használják a következő dokumentumot: Tanulói észrevétel

FONTOS, hogy a felnőtt kísérőnek védettségi igazolvánnyal kell rendelkeznie. Amennyiben a szülőnek, hozzátartozónak nincs védettségi kártyája, akkor írásos meghatalmazással bejöhet olyan felnőtt is megtekinteni a gyermek dolgozatát, aki rendelkezik védettségi igazolvánnyal! 

A dolgozatok otthoni átnézése után az esetleges észrevételt a megtekintést követő nap 16:00-ig lehet lehetőség szerint e-mailben beadni a gimnázium honlapján megtalálható formanyomtatványt kitöltve. Felhívjuk figyelmüket, hogy észrevétel csak a megoldókulcstól való eltérő javítás esetén tehető.

A beérkezett észrevételeket az intézmény három napon belül elbírálja és visszajelez a észrevételt tevő felé.

Az értékelő lapokat a hatodikos diákoknak a megtekintéskor adjuk ki. Nyolcadikos diákok esetében a megtekintést követően az általános iskolájukba postai úton juttatjuk el az értékelő lapjukat.

 

A pótló vizsgákról:

Azok a diákok, akik nem írták meg az első írásbeli napon a központi felvételi vizsgájukat, 2022. január 27-én (csütörtökön) pótolhatják azt. Ezen diákoknak 13:30-ra kell legkésőbb megérkezniük a gimnázium főépületébe. A vizsgájuk 14:00-kor fog kezdődni a főépület tetőterében lévő termekben. A pontos beosztást a diákok majd a helyszínen tudják meg. Ami még fontos:

  • A felvételi vizsgáról (a vizsga menete, dolgozatok megtekintése /2022. február 2./, értékelőlapok átvétele stb.) a felügyelőtanárok a vizsgateremben tájékoztatják a tanulókat.
  • A diákok személyazonosításra alkalmas diákigazolványt vagy személyi igazolványt és a megkapott vizsgabehívót hozzák magukkal!
  • A diák hozza magával a szombati napra szóló igazolást is!
  • A dolgozatok megírásakor kék vagy fekete színű tollat kell használni, csak a rajzokat lehet ceruzával elkészíteni.
  • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez semmilyen segédeszköz nem használható.
  • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz nem használható. (Kivétel a határozattal rendelkező vizsgázók.)
  • Az iskola közösségi terein (folyosók, mosdók) a maszk használata kötelező, a vizsgateremben ajánlott. A vizsgatermet szünetben is csak indokolt esetben (pl. mosdóhasználat) hagyják el a diákok.
  • A vizsgák befejezését követően a diákok az iskola épületét ugyanazon a bejáraton keresztül hagyják el, amelyik bejáraton keresztül érkeztek.
  • A járványügyi helyzet miatt a szülők ezen a napon sem léphetnek be az épületbe! Kérjük, hogy csak a kapuig kísérjék gyermeküket és a vizsga végén jöjjenek értük.

A COVID-19 miatti járványhelyzet miatt az idén is mód van arra, hogy azon diákok, akik igazolt COVID-19 fertőzés, hatósági házi karantén vagy egyéb, önhibájukon kívüli rendkívüli ok miatt (pl. betegség) nem tudtak megjelenni az első két írásbeli napon, egy második pótnapon írhassák meg a központi írásbeli felvételi vizsgájukat. A 2. pótlónap időpontja: 2022. február 4 (péntek) 14:00. Ahhoz, hogy a diák részt ezen a napon írhassa meg felvételi vizsgáját, az intézményvezetőnknek kell egy kérelmet beadni az orvosi igazolással együtt. A kérelmek beadásának határideje: 2022. január 28 (péntek).

Ha tetszett, küld tovább:
fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial