A jelenléti oktatásról …

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A kormányzati döntés értelmében csak 2021. május 10-től térünk vissza a jelenléti oktatáshoz.
Ezek alapján április 19-től a 7. és 8. osztály számára is marad a digitális oktatás.

Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Talapka Józsefné
intézményvezető

A megváltozott érettségiről pár fontosabb információ

Kedves Érettségiző Diákok! Tisztelt Szülők, Érdeklődők!

A Kormány által kiadott 16/2021 rendelet szerint az érettségik megszervezésével kapcsolatosan szeretnénk a legfontosabb változásokat kiemelni:

 1. Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a Vizsgaszabályzat 31. § (4) bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre.
 2. Ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján
  a) az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
  b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
  c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
  d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsgaegyenértékűséget kíván szerezni, vagy
  e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú
  nyelvvizsga-egyenértékűséget kíván szerezni, akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.
 3. A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.
 4. A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
 5. Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet.
 6. A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.
 7. Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.
 8. Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell.
 9. Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érettségi jelentkezést fogadó intézmény a dolgozatok megtekintését 2021. május 31-én és 2021. június 1-jén biztosítja.
 10. A vizsgázó az észrevételeit elektronikus úton is megküldheti legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

A teljes jogszabály itt olvasható.

A jogszabály értelmezése, magyarázata itt érhető el.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban érvényes speciális szabályokról

 

 

A ballagásról …

Tisztelt Szülők! Kedves Végzősök!

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján, egészségünk védelme érdekében a 2021. május 1-re tervezett ballagási ünnepségünket elhalasztjuk. Nem tettünk le azonban arról, hogy hagyományainknak megfelelően köszönjünk el végzős diákjainktól. 
A ballagási ünnepség időpontjáról, módjáról a járványügyi helyzet alakulásának függvényében döntünk, arról időben tájékoztatjuk Önöket.
Az érettségi megszervezésével kapcsolatos információkat e hét folyamán, legkésőbb csütörtökön, az osztályfőnökökön keresztül juttatjuk el az érintettekhez. 
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!

Iskolavezetés

Angol nyelvi osztályozó vizsgák

A tavaszi időszakba betervezett angol nyelvi osztályozó vizsgákra az éves munkatervben szereplő napokon kerül sor.
E szerint az írásbelit a jelentkezett tizedikes és tizenegyedikes diákok 2021. április 7-én (szerdán) írják meg a következők szerint:

8:00-9:00 (60 perc) : 12. évfolyam anyagából minden jelentkezett diák.
9:15-10:15 (60 perc) : 11. évfolyam anyagából minden jelentkezett diák.
10:30-11:30 (60 perc) : 10. évfolyam anyagából két 10. évfolyamos diák.

A diákoknak legkésőbb 7:45-ig meg kell érkezniük az iskolába. A vizsgákra a központi épület első emeletén lévő termekben kerül majd sor. A terembeosztást a porta mellett fogjuk kifüggeszteni.

Iskolavezetés

Tavaszi szünet

Tisztelt Érdeklődők!

Iskolánkban a tavaszi szünet 2021. április 1-6. között lesz. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda). A szünetet követően a járványügyi előírásoknak megfelelően digitális formában folytatódik a tanítás.
Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket és jó egészséget kívánunk! Vigyázzunk magunkra és másokra is!

Iskolavezetés

Ideiglenes felvételi jegyzék 2021

Tisztelt Érdeklődők, Szülők, Felvételiző Diákok!

Elkészült az ideiglenes felvételi jegyzékünk, melyet az alább elhelyezett linkekre kattintva lehet megtekinteni.

Befejeződtek a szóbeli meghallgatások

Tisztelt Érdeklődők!

A mai nappal befejeződött iskolánkban a felvételi eljárásnak a szóbeli meghallgatás része, amelyen a ‘D’ osztályba jelentkezők nyelvi tudását mérték fel kollégáink. Az adatok összesítése és rendszerezése folyamatban van, az ideiglenes felvételi listát jövő hét elején tesszük közzé honlapunkon a módosított eljárási rend szerint.

Addig is kérjük türelmüket.

Iskolavezetés 

Tisztelet a Hősöknek!

Egy nemzetet, egy közösséget nagyban jellemez az, hogyan emlékezik meg hőseiről.
Zsákai tanár úr írásával és az Ócsai Halászy Károly Általános Iskola diákjai által készített kisfelmmel rójuk le tiszteletünket az 1848/49-es forradalom és szabadságharc mártírjai előtt.

Német nyelvi verseny projektmunkái

Iskolánk tanulói minden évben részt vesznek a HEBE Kft. által megrendezett német levelezőversenyen. Az idei év rendkívüli körülményei sem akadályozhatják meg a csapatokat abban, hogy megküzdjenek a nyereményekért. 
Ezek a 7. és 8. évfolyam csapatainak kreatív munkái, melyeket a 3. fordulóra készítettek el „Utazás Európába: Berlin, Bécs, Budapest” témakörben.

Tisztelt Szülők!

A minisztériumtól és a fenntartótól kapott hivatalos levelek alapján az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni Önöket:
 1. A kormány döntése értelmében március 8-ától március 31-ig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre minden évfolyamon. A tavaszi szünet a tanév rendje szerint április 1-től 6-ig tart. A rendkívüli helyzet utáni első tanítási nap tehát április 7-e (szerda).
 2. Gimnáziumunkban a digitális oktatásra használt platform továbbra is a NEOLMS-rendszer. Az órák és a jegyek rögzítése az e-naplóban (KRÉTA) történik.
 3. A tanítási órákat az érvényben lévő órarend szerint tartjuk meg.
 4. Arra kérjük Önöket, hogy ha Ön vagy gyermeke koronavírus fertőzésben érintett, azonnal jelezze azt felénk.
 5. A gimnázium titkárságán minden munkanapon 8 és 13 óra között tartunk ügyeletet.
Amennyiben újabb információkat kapunk az előttünk álló egy hónappal és a digitális munkarenddel kapcsolatban, a gimnázium honlapján, illetve a Krétán keresztül értesítjük Önöket. Ha a Kréta rendszer elérésével probléma lenne, kérjük írjanak az e-naplo@bogim.hu címre!
 
Mindenkinek jó egészséget kívánunk!
 
Iskolavezetés