Felvételi tájékoztató 2023/2024

Középiskolánk a 2023/2024-es tanévben az alábbi továbbtanulási lehetőségeket kínálja:

Nyolcadikos tanulóknak:

 • Négy évfolyamos gimnázium
  (tagozatkód: 0010)

  emelt óraszámú gazdasági ismeretek képzéssel
 • Négy évfolyamos gimnázium 
  emelt óraszámú angol nyelvi képzéssel
  (tagozatkód: 0031)
  emelt óraszámú német nyelvi képzéssel
  (tagozatkód: 0032)

   

Hatodikos tanulóknak:

 • Hat évfolyamos gimnázium (tagozatkód: 0020)
  humán és reál irányultság-választással

 

Négy évfolyamos gimnázium 
(tagozatkód: 0010)
„A” osztály

Legyél gazdasági szakember!

 • Ezt az osztálytípust elsősorban a jól tanuló, a gazdasági pálya iránt érdeklődő diákoknak javasoljuk.
 • Speciális, gazdasági jellegű tantárgyak: vállalkozzunk, munkapiac, pénzügyi ismeretek, etikus vállalkozói ismeretek, stb.
 • A tanulókat a 11. és 12. évfolyamon, az általuk választott tantárgyakból, emelt szintű érettségire készítjük fel.
 • A gimnazistaként két idegen nyelvet kell tanulnod.
  •      Első nyelv: angol vagy német.
  •      Második nyelv: angol, német, olasz, francia, orosz.

 

Hat évfolyamos gimnázium 
(tagozatkód: 0020)
„B” osztály

Rád vár az egyetem!

 • A képzési forma legfőbb célja a főiskolai és egyetemi felvételre való felkészítés.
 • 9. évfolyamtól a tanulók érdeklődési körük szerint humán, illetve reál csoportban folytatják tanulmányaikat.
 • A tanulókat a 11. és 12. évfolyamon, az általuk választott tantárgyakból, emelt szintű érettségire készítjük fel.
 • A 7. és 8. osztályban  egy idegen nyelvet kell tanulnod (választható: angol, német).
 • 9. évfolyamtól két idegen nyelv tanulása kötelező (második nyelvként választható: német, angol, olasz, francia, orosz).

 

Négy évfolyamos gimnázium 
(angol nyelv tagozatkód: 0031;
német nyelv tagozatkód: 0032)
„C” osztály

Beszélj idegen nyelveket!

 • Ezt az osztálytípust az idegen nyelvek iránt fokozottan érdeklődő diákoknak ajánljuk. Célunk, hogy legalább egy idegen nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerezz.
 • Az első idegen nyelvet emelt óraszámban oktatjuk. Haladó csoportban tanulhatsz angolul vagy németül.
 • Második idegen nyelvként kezdő szintről választhatod az angol, a német, az olasz, a francia vagy az orosz nyelvet.
 • A tanulókat a 11. és 12. évfolyamon, az általuk választott tantárgyakból, emelt szintű érettségire készítjük fel.

 

A jelentkezés ütemterve:

I.  A központi írásbelire jelentkezés határideje:
          2022. december 2. (péntek).

Minden tanulónak a www.oktatas.hu honlapon november közepétől elérhető űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával, benyújtásával kell jelentkezni az írásbeli vizsgá(k)ra.

Figyelem!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel.

A két jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés NEM „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást!

Az írásbeli vizsgák jelentkezési lapja kizárólag az írásbeli vizsgákra vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezésre szolgáló felvételi lapokkal!

II. Központi írásbeli vizsga:

 • a hatodikosoknak és a nyolcadikosoknak:
   2023. január 21. (szombat) 10:00
 • Pótló központi írásbeli vizsga a hatodikosoknak és a
  nyolcadikosoknak
  2023. január 31. (kedd) 14:00

III. Jelentkezési határidő a középiskolákba:
          2023. február 22. (szerda)

 • Nyolcadikos diákok esetében az általános iskola a Tanulói adatlap egy példányát a Felvételi Központnak, a tanulók Jelentkezési lapjait pedig az egyes középfokú iskoláknak küldi meg!
 • Hatodikos tanuló esetében a szülő a Tanulói adatlapot a Felvételi Központnak, a Jelentkezési lapot a középfokú iskolának küldje meg!

IV. Szóbeli meghallgatás a „C” osztály haladó angol és német nyelvi csoportjába jelentkezőknek:
          2023. március 6. (hétfő) 8:00
            I. pótló szóbeli: 2023. március 9. (csütörtök) 14:10
          II. pótló szóbeli: 2022. március 13. (hétfő) 14:10

Ebbe az osztálytípusba csak az a tanuló nyerhet felvételt, aki részt vesz a szóbeli elbeszélgetésen!

 

Egyéb információk:

 • Iskolalátogatás: Novembertől – honlapunkon való regisztráció alapján – kedd délutánonként.
 • Az előző évek felvételi vizsgáinak feladatsorai megtekinthetők a oktatas.hu honlapon! (Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás)
 • A köznevelési törvény 56.§ (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében a központi írásbeli vizsgán a leadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelően járunk el (pl. többletidő biztosítása, számológép használata, stb.).
 • Iskolánk Szakmai alapdokumentumában sajátos nevelési igényű tanuló nevelése és oktatása nem szerepel!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial