Felvételi tájékoztató 2024/2025

Középiskolánk a 2024/2025-ös tanévben az alábbi továbbtanulási lehetőségeket kínálja:

Nyolcadikos tanulóknak:

 • Négy évfolyamos gimnázium
  specialitásként gazdasági ismeretek oktatásával
  (tagozatkód: 9011)
  emelt óraszámú digitális kultúra képzéssel
  (tagozatkód: 9012)

 • Négy évfolyamos gimnázium 
  emelt óraszámú haladó angol nyelvi képzéssel
  (tagozatkód: 9021)
  emelt óraszámú kezdő német nyelvi képzéssel
  (tagozatkód: 9022)

Hatodikos tanulóknak:

 • Hat évfolyamos gimnázium
  (tagozatkód: 7001)

  humán és reál irányultság-választással

 

Négy évfolyamos gimnázium „A” osztály

(gazdasági specialitás tagozatkód: 9011)
(emelt óraszámú digitális kultúra tagozatkód: 9012)

Legyél Te is gazdasági/informatikai szakember!

 • Ezt az osztálytípust elsősorban a gazdasági, illetve informatikai  pálya iránt érdeklődő diákoknak javasoljuk.
 • Az osztály egyik felének speciális, gazdasági jellegű tantárgyakat (vállalkozzunk, munkapiac, pénzügyi ismeretek, etikus vállalkozói ismeretek, stb.) oktatunk.
 • Az osztály másik felének magasabb óraszámban tanítjuk a digitális kultúrát.
 • A tanulókat a 11. és 12. évfolyamon, az általuk választott tantárgyakból, emelt szintű érettségire készítjük fel.
 • A gimnazistaként két idegen nyelvet kell tanulnod.
  • Főnyelv: angol vagy német (amit az általános iskolában tanultál).
  • Második idegen nyelvként kezdő szintről választhatod az angol, német, olasz, francia vagy az orosz nyelvet.

 

Hat évfolyamos gimnázium „B” osztály
(tagozatkód: 7001)

Vár a felsőoktatás!

 • A képzési forma legfőbb célja a főiskolai és egyetemi felvételre való felkészítés.
 • 9. évfolyamtól a tanulók érdeklődési körük szerint humán, illetve reál csoportban folytatják tanulmányaikat. A humán irányultságnál a magyar és a történelem, a reál irányultságnál a matematika és a fizika a fő tárgy.
 • A tanulókat a 11. és 12. évfolyamon, az általuk választott tantárgyakból, emelt szintű érettségire készítjük fel.
 • A 7. és 8. osztályban  egy idegen nyelvet kell tanulnod (választható: angol, német).
  9. évfolyamtól két idegen nyelv tanulása kötelező (második nyelvként választható: német, angol, olasz, francia, orosz).

 

Négy évfolyamos gimnázium „C” osztály
(angol nyelv tagozatkód: 9021;
német nyelv tagozatkód: 9022)

Beszélj idegen nyelveket!

 • Ezt az osztálytípust az idegen nyelvek iránt jobban érdeklődő diákoknak ajánljuk. Célunk, hogy lehetőség szerint kettő, de legalább egy idegen nyelvből középfokú nyelvvizsgát vagy emelt szintű érettségit szerezz.
 • Az első idegen nyelvet (angol vagy német) emelt óraszámban oktatjuk. Az angol nyelvet haladó csoportban, a német nyelvet kezdő csoportban tanulhatod.
 • Második idegen nyelvként kezdő szintről választhatod az angol, a német, az olasz, a francia vagy az orosz nyelvet.
 • Aki első nyelvként kezdő csoportban németet tanul, annak második nyelvként javasoljuk az angol nyelv választását! Megfelelő létszám esetén ez a csoport nem kezdő szintről indul.
 • A tanulókat a 11. és 12. évfolyamon, az általuk választott tantárgyakból, emelt szintű érettségire készítjük fel.

 

Minden bejövő osztályunknál a nyelvi csoportokat az iskola lehetőségeit figyelembe véve indítjuk. A másodnyelveknél igyekszünk a választási sorrendet figyelembe venni, de a végső beosztást a gimnázium végzi el.

 

A jelentkezés ütemterve:

I.  A központi írásbelire jelentkezés határideje:
          2023. november 30. (csütörtök).

Minden tanulónak a www.oktatas.hu honlapon november közepétől elérhető űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő továbbításával, benyújtásával kell jelentkezni az írásbeli vizsgá(k)ra.

Figyelem!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel.

A két jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés NEM „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást!

Az írásbeli vizsgák jelentkezési lapja kizárólag az írásbeli vizsgákra vonatkozik, nem tévesztendő össze a középfokú iskolákba való jelentkezésre szolgáló felvételi lapokkal!

II. Központi írásbeli vizsga:

 • a hatodikosoknak és a nyolcadikosoknak:
   2024. január 20. (szombat) 10:00
 • Pótló központi írásbeli vizsga a hatodikosoknak és a
  nyolcadikosoknak
  2024. január 30. (kedd) 14:00

III. Jelentkezési határidő a középiskolákba:
          2024. február 21. (szerda)

 • Nyolcadikos diákok esetében az általános iskola a Tanulói adatlap egy példányát a Felvételi Központnak, a tanulók Jelentkezési lapjait pedig az egyes középfokú iskoláknak küldi meg!
 • Hatodikos tanuló esetében a szülő a Tanulói adatlapot a Felvételi Központnak, a Jelentkezési lapot a középfokú iskolának küldje meg!

IV. Szóbeli meghallgatás a „C” osztály haladó angol csoportjába jelentkezőknek:
          2024. március 4. (hétfő) 8:00
            I. pótló szóbeli: 2024. március 7. (csütörtök) 13:00
          II. pótló szóbeli: 2024. március 11. (hétfő) 13:00

Ebbe az osztálytípusba csak az a tanuló nyerhet felvételt, aki részt vesz a szóbeli elbeszélgetésen!

A szóbeli meghallgatás két részből áll: KÉPLEÍRÁSból és egy TÉMAKÖR kifejtéséből.

 

Egyéb információk:

 • Iskolalátogatás: Novembertől – honlapunkon való regisztráció alapján – kedd délutánonként.
 • Nyílt napok délelőtti óralátogatásokkal: A bemutató órákra október közepétől lehet regisztrálni az iskola honlapján (bogim.hu).
 • Iskolánk alapítványa, a dr. Pártos Lóránt Alapítvány novembertől felvételi előkészítőt hirdet.
  A részletek október közepétől a honlapon olvashatóak.
 • A felvételi eljárással kapcsolatos információkat folyamatosan frissítjük iskolánk honlapján. (www.bogim.hu/felveteli)
 • Az előző évek felvételi vizsgáinak feladatsorai megtekinthetők a oktatas.hu honlapon! (Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás)
 • A köznevelési törvény 56.§ (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében a központi írásbeli vizsgán a leadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelően járunk el (pl. többletidő biztosítása, számológép használata, stb.).
 • Iskolánk Szakmai alapdokumentumában sajátos nevelési igényű tanuló nevelése és oktatása nem szerepel!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial