Érettségi írásbeli dolgozatok megtekintése, észrevételezés

1. A DOLGOZATOK MEGTEKINTÉSÉNEK IDŐPONTJA:

2020. május 28-29. (csütörtök-péntek): 8:00 – 16:00

A nagyobb csoportosulások elkerülése érdekében arra kérjük a vizsgázókat, hogy az alábbi ütemezés szerint jöjjenek megnézni a dolgozatokat:

12. a osztályos tanulók:
2020.05.28. (csütörtök): 8:00 – 12:00
 ócsai diákok: 8:00 – 9:00
 bejáró diákok: 9:00 – 12:00

12. b osztályos tanulók:
2020.05.29. (péntek): 8:00 – 12:00
 ócsai diákok: 8:00 – 10:00
 bejáró diákok: 10:00 – 12:00

12. c osztályos tanulók:
2020.05.28. (csütörtök): 12:00 – 16:00
 ócsai diákok: 12:00 – 12:30
 bejáró diákok: 12:30 – 16:00

Tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (külsős) vizsgázók:
2020.05.28. (csütörtök): 8:00 – 16:00

FIGYELEM!
– Kérjük, hogy a dolgozatok megtekintésekor mindenki törekedjen arra, hogy minél kevesebb ideig tartózkodjon a teremben. Fotózza le a dolgozatát (dolgozatait) és otthon tanulmányozza át.
– Azok, akik nem szeretnének élni a dolgozat(ok) megtekintésének lehetőségével, eredményeikről a fent megjelölt időpontban (csütörtök-péntek: 800 – 1600) telefonon érdeklődhetnek az intézményvezető-helyettesektől.

2. A DOLGOZATOKKAL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK IDŐPONTJA:

2020. június 2. (kedd): 8:00 – 16:00

Az észrevétel benyújtásának módja:
– Az észrevételt írásban – a mellékelt nyomtatvány kitöltésével – kell benyújtani az intézményvezetésnek. (A nyomtatványon a vizsgázó egyedi érettségi iktatószámát üresen kell hagyni.)
– Az észrevétel megfogalmazásakor hivatkozni kell a javítókulcs megfelelő pontjára, ami alapján a vizsgázó az észrevételt teszi.
– A nyomtatványt ki lehet tölteni géppel és kézzel is. (Mindenképpen ügyeljen a vizsgázó arra, hogy az észrevétel jól olvasható legyen!)

Az észrevételek elbírálása:
– Középszinten az észrevétel(eke)t a vizsgát szervező intézmény vizsgálja ki.
– Emelt szinten az észrevételt a dolgozattal együtt a középiskola megküldi a kormányhivatalnak.
– A felülbírálat eredményéről – mindkét esetben – az iskola értesíti a vizsgázót a szóbeli vizsga napján reggel, a tájékoztató értekezleten.

FIGYELEM!
Javasoljuk, hogy észrevételt csak nagyon indokolt – ha az a javítókulcs vagy esetleg pontelszámolásból adódóan teljesen egyértelmű – esetben tegyen a vizsgázó, mert a felülbírálat során számára kedvezőtlen döntés is születhet. Előfordulhat, hogy nem több, hanem kevesebb pontot kap, ami ellen már további fellebbezésnek helye nincs!

Észrevételi lap – középszint
Észrevételi lap – emelt szint