Központi írásbeli felvételivel kapcsolatos fontosabb tudnivalók

Tisztelt Szülők, Kedves Felvételiző Diákok!

2020. január 18-án (szombaton) kerül sor a 2020/2021-es tanévre szóló központi írásbeli vizsgákra. Ezen a napon 10:00 órától írják meg a hatodikos és nyolcadikos jelentkezők magyar nyelv és irodalomból valamit matematikából az írásbeli feladatlapokat.

Azoknak a diákoknak, akik iskolánkban írják meg a dolgozatokat, kiküldtük, illetve átadjuk az írásbeli felvételire szóló behívó leveleket. A nyolcadikos diákok behívólevelét az általános iskolájukba küldtük ki, a diákok kérjék el az osztályfőnöküktől. Azon hatodikos diákok, akik felvételi előkészítőre jártak hozzánk, nekik az utolsó alkalommal került a behívó kiosztásra. A többi hatodikos diáknak postai úton küldtük ki a behívókat.

Arra kérjük a felvételizőket és a velük érkező szülőket, hogy a vizsga napján legkésőbb 9:30-ra érkezzenek be a gimnáziumba, hogy a diákoknak legyen elég idejük megtalálni a termet és ott helyet foglalni. A vizsgára hozzák magukkal a behívó leveleket és egy fényképes igazolványt (pl.: diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél). Ezeken kívül tollat, ceruzát, radírt, vonalzót, szögmérőt használhatnak munkájuk elkészítésekor, számológépet viszont nem! Kérjük, hogy a mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban tartsák az írásbeli vizsgák teljes időtartalma alatt. 
Természetesen a szakértői véleménnyel és szülői kérelemmel beadott jelentkezéseknél a már kiküldött határozatok alapján biztosítjuk a megfelelő kedvezményeket.

Idén a központi írásbeli felvételi vizsga – az intézményünkbe jelentkezők igen nagy létszáma miatt – a gimnázium valamennyi tantermét érinti. A szülő(k) / gondviselő(k) számára így nem tudunk megfelelő várakozó helye(ke)t biztosítani. Ahhoz, hogy a vizsgázók a lehető legnyugodtabb körülmények között írhassák meg dolgozataikat, tisztelettel arra kérjük Önöket, hogy a vizsga ideje alatt hagyják el a gimnázium épületét.

Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy a középiskolához tartozó parkoló kapacitása korlátozott, ezért aki teheti, tömegközlekedéssel, a helybeliek pedig gyalogosan közelítsék meg a vizsga napján a gimnáziumot. A vizsga idején az iskola sportudvarán is parkolhatnak az autóval érkezők.

Az iskola Esze Tamás utcai oldalán, a kerítés mellett semmiképpen ne parkoljanak a gépjárművel érkezők, mert ezen a szakaszon megállni tilos van érvényben, így a parkolás pénzbüntetést von(hat) maga után!

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

A megírt dolgozatok  javítását a behívólevélen jelzett időpontokban (hatodikosoknál 2020. január 22-én, nyolcadikosoknál 2020. január 23-án) lehet megtekinteni és az egyéni értékelőlapot átvenni.

A központi írásbelit követően indul majd a középiskolákba való jelentkezési eljárás, amiről hamarosan újabb információkat fogunk feltenni honlapunkra.

Iskolavezetés