Őszi érettségi vizsgaidőszakkal kapcsolatos információk

Kedves Érettségiző!

Az írásbeli érettségi vizsgákra (középszint és emelt szint) 2019. október 14-től kezdve kerül sor az alábbiak szerint:

  • magyar: 2019.10.14. (hétfő) 08:00
  • földrajz: 2019.10.14. (hétfő) 14:00
  • matematika: 2019.10.15. (kedd) 08:00
  • történelem: 2019.10.16. (szerda) 08:00
  • angol nyelv: 2019.10.17. (csütörtök) 08:00
  • kémia: 2019.10.17. (csütörtök) 14:00
  • német nyelv: 2019.10.21. (hétfő) 08:00
  • informatika: 2019.10.22. (kedd) 08:00
  • biológia: 2019.10.24. (csütörtök) 14:00

A kijavított írásbeli dolgozatok megtekintésének helyéről és idejéről az írásbeli vizsga napján kapnak a vizsgázók tájékoztatást.

A vizsgázóknak adott napon a vizsga kezdete előtt 30 perccel kell megjelenniük.

A vizsgán használható segédeszközöket (helyesírási szótár, atlasz, négyjegyű függvénytáblázat, szótár) középszinten az iskola biztosítja, de a vizsgázó használhatja a sajátját is, amennyiben azt a vizsga kezdete előtt átnézésre bemutatta az iskolavezetésnek. Emelt szintű vizsgán a segédeszközökről a vizsgázónak kell gondoskodnia.

Matematika tantárgyi vizsgán az érettségizők nem programozható számológépet használhatnak, amiről maguknak kell gondoskodniuk. Ezeket az eszközöket az első órában felügyelő tanár ellenőrzi.

A vizsgára mindenki hozzon/vigyen magával személyazonosításra alkalmas igazolványt!

A középszintű szóbeli vizsga napja: 2019.11.19. (kedd) 8:00 – 18:00

Az emelt szintű szóbeli vizsga helye és ideje a vizsgabehívó szerint: 2019.11.07-11. (csütörtök-hétfő)

A vizsga eredményéről kiállított érettségi dokumentumokat (bizonyítvány, tanúsítvány, törzslapkivonat) a középszintű szóbeli vizsga napján, a vizsganap végén vagy az azt követő napokon munkaidőben az iskola titkárságán lehet átvenni.

Mindenkinek jó felkészülést és eredményes vizsgá(ka)t kívánunk.

Iskolavezetés