HATÁRTALANUL! – Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Határtalanul! program keretében nyílt pályázatot hirdetett a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére. A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

Tanulmányi kirándulás tervezete:
Iskolánk az Ócsai Bolyai János Gimnázium 7. b osztálya támogatást nyert az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől egy Felvidéket és Kárpátalját érintő tanulmányi kirándulás megszervezésére.

A tanulmányi kirándulás címe:
„A szabadság hőseinek nyomában a Felvidéken és Kárpátalján”
Pályázati azonosító: HAT-18-01-1013
A támogató: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
A támogatás összege: 2 158 450 Ft vissza nem térítendő támogatás
A kiránduláson résztvevők száma: 36 diák + 3 pedagógus

Tervezett időpontok:
Fakultatív előkészítő tevékenység: 2018. október 10.
Határtalanul! előkészítő óra: 2018. október 12.
Tanulmányi kirándulás: 2018. október 15-18.
Határtalanul! értékelő óra: 2018. október 24.
Fakultatívan vállalt program: 2019. június 05.

Előkészítő tevékenység:
Témanap: a diákokat megismertettük a Kárpát-medencei magyarság elhelyezkedésével, néprajzi jellegzetességeivel, bemutattuk az általunk meglátogatott területeket, és a határon túli magyarság kulturális örökségét. Foglalkoztunk a felvidéki és a kárpátaljai magyarság időszerű helyzetével, a nyelvvel, valamint az őket érintő legfőbb Kárpát-medencei kérdésekkel (demográfia, külföldre történő vándorlás vagy helyben maradás, asszimiláció, stb.)

Előkészítő órák:
Történelem szakos intézményvezetőnk irányításával a diákok megbeszélték a Felvidék és Kárpátalja történetét, valamint a Rákóczi-szabadságharc fontosabb eseményeit. Áttekintették a térképen utazásunk helyszíneit és a hozzá tartozó eseményeket. A zanza.tv oktató videója segítségével megismerték a Párizs környéki békék tartalmát.
Szülői értekezlet formájában az utazás programjáról és a fontosabb tudnivalókról tájékoztattuk a szülőket.

Tanulmányi kirándulás:
A Rákóczi-szabadságharc emlékezetes kárpátaljai és felvidéki helyszíneit kerestük fel.
Az első napon Palócföldön át Gömörbe utaztunk. A Gömör-Kishonti Múzeum tárgyi emlékeinek megtekintésével ismertük meg a történelmi Gömör és Kishont régiókat. A főtér közepén megnéztük az Őrtoronyot, mely az eredeti városháza maradványa, mellette pedig az egykori jezsuita templomot a 17. század közepéből. A tér domináns nevezetessége Andrássy Franciska emlékműve mellett fényképet készítettünk. Rozsnyó II. Rákóczi Ferenc egyik kedvenc tartózkodási helye volt, ellátogattunk a rezidenciájába a Nehrer-házba. Vacsora előtt kisétálhattunk a Gömör-Tornai Karszt egy kilátópontjára, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt Krasznahorka büszke várára, amely jelenleg a pár évvel ezelőtti tűzvész utáni helyreállítás idejét éli.
A második napon a Szádelői-völgyben, az UNESCO Világörökség részét képező vadregényes, sziklacsodákkal teli szurdokvölgyben kirándultunk, tanulmányoztuk a terület különleges növény és állatvilágát, illeszkedve földrajzi tanulmányainkhoz is. Kelet-Szlovákia legnagyobb városában, Kassán városnéző sétát tettünk, megnéztük a Kárpát-medence egyik legfantasztikusabb, fél ezer éven át épített templomát, a Kassai dómot, benne II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és Bercsényi sírját. A városnézés során Rákóczi, Kazinczy, Batsányi, Baróti Szabó Dávid, Bocskay, Betlen Gábor, Márai Sándor és más nagy magyar személyiségek életének kassai vonatkozásait ismertük meg, majd megkoszorúztuk II. Rákóczi Ferenc fejedelem sírját. Ezt követően átsétáltunk a fejedelem törökországi emigrációjakor lakott épület pontos kassai másához, a Rodostói házhoz, és megtekintettük a népszerű kiállítást. II. Rákóczi Ferenc szülőkastélyát Borsiban a renoválás miatt csak kívülről tudtuk megcsodálni.
A harmadik napon a nagyberegi iskolában ismerkedtünk helyi diákokkal, megtekintettük a szőttes múzeumot, és mi is kipróbálhattuk a szövést. A nagyberegi iskolában a helyi, Európa-bajnoki 2. helyezéssel is büszkélkedő művészi kerékpáros csapat elképesztően látványos produkciójának tapsolhattunk, majd ismerkedési partin beszélgettünk az iskola 8. a osztályával. A beregsurányi szabadprogram után a Munkácsi vár volt a következő állomásunk.
Utolsó napunkon a Vereckei-hágóhoz és Huszt várához túráztunk. Pompás látvány volt a Vereckei.hágó őszi látképe, a gyerekek megállapították, hogy gyönyörű innen a kilátás, nem csoda, hogy Árpád vezér úgy döntött, itt legyen a hazánk.

Értékelő óra:
Kiscsoportos munkában dolgoztuk fel a tanulmányi kirándulás tapasztalatait és élményeit. Az egyes helyszínekkel és tevékenységekkel kapcsolatos legemlékezetesebb pillanatokról és legizgalmasabb tudnivalókról a diákok prezentációt készítettek. Előadásaikat fényképekkel illusztrálták, és saját gyűjtésből eredő, előadásuk témájához illeszkedő érdekességeket is megosztottak egymással. A prezentációt az értékelő órán levetítettük, és a hozzájuk tartozó beszámolók jó hangulatú beszélgetéssé alakultak.

Fakultatívan vállat program:
Az értékelő órákon készített prezentációkat összedolgoztuk, és készítettünk belőle egy átfogó bemutatót a 4 nap programjáról, élményeiről, majd a nemzeti összetartozás napján előadták a diákok az érdeklődő szülőknek, tanáraiknak és diáktársaiknak egy rövid műsor keretében.

Összegzés:
„A szabadság hőseinek nyomában a Felvidéken és Kárpátalján” című projekt kapcsán diákjaink 4 napos tanulmányi kiránduláson vettek részt Szlovákiában és Ukrajnában. A projekt előkészítő szakaszában a vállalt tevékenységek felébresztették a diákok kíváncsiságát a Felvidék és Kárpátalja titkainak felfedezésére, megismerésére.
A tanulmányi kirándulás ideje alatt ismereteik bővültek, mélyültek nagyon sok tantárgyból. Csodálatos tájakat, történelmi emlékhelyeket jártak be, betekintést nyertek a népi hagyományokba, művészetekbe, építkezési stílusokba. A nagyberegi iskolában tett látogatás során emberi kapcsolataik gazdagodtak, egész személyiségük pozitív irányba változott. Kirándulásunkról mindannyian rengeteg élménnyel tértünk haza.
Az értékelő órára a tanulók szorgalmasan felkészültek, megtanulták a prezentáció-készítés szabályait, és nagyon ötletes bemutatókat készítettek. Az élményeket a fotók és videók által újra átélték, munka közben hangulatos élménybeszámolókat tartottak. A projektzáró napra a diákok rövid műsort állítottak össze és adtak elő, igen nagyszámú érdeklődő szülő, diák és tanár előtt. A projekt mindhárom szakasza nevelő, személyiségfejlesztő hatású volt, melynek során célunk volt, hogy tanulóinkat megismertessük történelmünk fontos eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és gazdag hagyományaival, hogy mindezek által tápláljuk a gyermekekben a haza, a szülőföld és a határon túli magyarság iránti szeretetet.

Köszönjük ezt a felejthetetlen lehetőséget a Határtalanul! programnak és az Emberi Erőforrások Minisztériumának!