Szabó Melinda DÖK elnök lett az ODT delegált

2018. december 3-án került sor a Dél-Pest Megyei Regionális Diákparlament ülésére Monoron, ahol iskolánkat Szabó Melinda a diákönkormányzat elnöke képviselte.

Az Országos Diák Tanács az oktatásért felelős miniszter és diák szereplőinek hosszú távú együttműködésére létrehozott egyeztető fóruma. Az ODT tagjait feladataik ellátására a megyei diákparlamentek delegálása alapján az Országos Diákparlament hatalmazza fel. Az ODT testületébe a megyei diákparlamentek 1-1 főt, Budapest 2 főt delegál úgy, hogy a delegálással egyidejűleg póttagot is delegál. A tegnapi választáson az induló 3 jelölt közül Szabó Melindát választotta a Dél-Pest Megyei Diákparlament az Országos Diák Tanács tagjának.

Az ODT közreműködik tanulói jogokkal összefüggő döntések véleményezésében. E feladatkörében az ODT a tanulói jogokat érintő kérdésben:
• véleményt nyilváníthat,
• javaslatot tehet,
• állást foglalhat.

Az ODT közreműködik az Országos Diákparlament (továbbiakban: Diákparlament) előkészítésében, a tanulói jogok érvényesülésével összefüggésben felmerült javaslatokat a Diákparlamenten előterjesztheti. Ennek érdekében az ODT tagjai folyamatos kapcsolatot tartanak a megyei diákparlamentek képviselőivel. Ennek során közvetítik a diákok véleményét, álláspontját.
Munkájához sok sikert kívánunk!

Éger Gyöngyi
DÖK segítő tanár