Országos mérések

A tanév rendje szerint a következő hetekben országos mérésekre kerül sor az alábbiak szerint:
– 2018. május 16. (szerda) – idegen nyelvi mérés (angol nyelv, német nyelv) – 8.b osztály
– 2018. május 23. (szerda) – országos kompetencia-mérés (magyar, matematika) – 8.b, 9.c, 10.a, 10.b osztály

Az idegen nyelvi mérésről:

 • A mérésben az iskola b osztályos tanulói vesznek részt.
 • A mért készségek:
 • Olvasott szöveg értése – 30 perc (elérhető pontszám: 20 pont)
 • Hallott szöveg értése – 30 perc (elérhető pontszám: 20 pont)
 • A teljesítmények értékelése
 • A két mért készségből együttesen.
 • Megfelelési minimum: az összpontszám 60%-a (24 pont)
 • A nap ütemterve:
 • A tanulók részt vesznek az órarend szerinti első három órán. (A tanórákon számonkérés nem lesz.)
 • A mérés kezdete: 10 óra 30 perc
 • A mérés vége: 11 óra 30 perc
 • (osztályfőnöki) óra fennmaradó részében a tanulók az osztályfőnöki órán vesznek részt.
 • Az osztály órarend szerinti 6-7. órái elmaradnak.
 • A mérés helyszíne:
 • 132-es terem – angol nyelv (angol 11. csoport)
 • 133-as terem – angol nyelv (angol 12. csoport)

 

A kompetencia-mérésről:

 • A mérésben az iskola b, 9.c, 10.a és 10.b osztályos tanulói vesznek részt.
 • A mért készségek:
 • magyar – szövegértés (2x 45 perc)
 • matematika (2 x 45 perc) – A diákok hozzanak magukkal vonalzót és számológépet!
 • A nap ütemterve:
 • Iskolába érkezés 7 óra 30 percre.
 • 7:30-tól 8:00-ig: felügyelő tanári (osztályfőnöki) tájékoztató a mérésről
 • 8:00-tól 12:00-ig: a mérés lebonyolítása (4×45 percben, szünetekkel)
 • Az osztályok órarend szerinti 6-7-8. órái elmaradnak.
 • A mérés helyszíne:
 • b osztály – Magyar 1-es terem
 • c osztály – Történelem terem
 • a osztály – Magyar 2-es terem
 • b osztály – Földrajz terem

Kérünk minden érintett diákot, hogy a méréseken az alkalomhoz illő ruházatban jelenjenek meg és legjobb tudásukról adjanak számot, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét!

Iskolavezetés