A központi írásbeli felvételi megírásával kapcsolatos információk

Kedves Felvételizők, Tisztelt Szülők!

A 2017/18-as felvételi eljárásban 2018. január 20-án (szombaton) kerül sor a központi írásbeli vizsgákra. Ezen a napon 10:00 órától írják meg a nyolcadikos és hatodikos jelentkezők magyar nyelv és irodalomból valamit matematikából az írásbeli feladatlapokat.

Azok akik az iskolánkban írják meg a dolgozatokat, már kiküldtük a behívó leveleket. A hatodikos diákok esetében akik előkészítőre járnak azok szombaton, az utolsó foglalkozáson kapják kézhez, a többi hatodikosnak postán, levélben küldtük ki. A nyolcadikosok esetében az iskolákba küldtük a behívókat, azokat majd várhatóan az osztályfőnökök fogják a diákok között kiosztani.

Arra kérjük a felvételizőket és a velük érkező szülőket, hogy szombaton legkésőbb 9:30-ra érkezzenek meg, hogy a diákoknak legyen elég idejük megtalálni a termet és helyet foglalni ott. A vizsgára hozzák magukkal a behívó leveleket és egy fényképes igazolványt (pl.: diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél). Ezeken kívül tollat, ceruzát, radírt, vonalzót, szögmérőt használhatnak munkájuk elkészítésekor, számológépet viszont nem! Kérjük, hogy a mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban tartsák az írásbeli vizsgák teljes időtartalma alatt.

Idén a központi írásbeli felvételi vizsga – az intézményünkbe jelentkezők igen nagy létszáma miatt – a gimnázium valamennyi tantermét érinti. A szülő(k) / gondviselő(k) számára így nem tudunk megfelelő számú várakozó helye(ke)t biztosítani. Ahhoz, hogy a vizsgázók a lehető legnyugodtabb körülmények között írhassák meg dolgozataikat, tisztelettel arra kérjük Önöket, hogy a vizsga ideje alatt hagyják el a gimnázium épületét.

Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy a középiskolához tartozó parkoló kapacitása korlátozott, ezért aki teheti, tömegközlekedéssel, a helybeliek pedig gyalogosan közelítsék meg a vizsga napján a gimnáziumot.

Az iskola Esze Tamás utcai oldalán, a kerítés mellett semmiképpen ne parkoljanak a gépjárművel érkezők, mert ezen a szakaszon megállni tilos, pénzbüntetést von(hat) maga után! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

Iskolavezetés