A menzával kapcsolatos fontosabb tudnivalók

Fizetési határidő:
A tárgyhavi ebédet minden hónapban 15-éig kell befizetni.

Kedvezmények:
1.  50%-os kedvezmény:
A térítési díj 50%-át kell megfizetnie a

  • nagycsaládosoknak (3 vagy több gyermekes családok),
  • a tartósan beteg gyermek után, illetve
  • a rendszeres nevelési segélyben részesülőknek.

2. 100%-os kedvezmény:
Ingyenesen étkezhetnek azok a 7-8. évfolyamos diákok, akik rendszeres nevelési segélyben részesülnek.

A kedvezmények érvényesítése:
A kedvezmények igénybevételéhez ki kell tölteni egy nyilatkozatot, amely beszerezhető az iskola titkárságán. Tartósan beteg gyermekek esetében orvosi igazolást, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében az erről szóló igazolást csatolni kell a nyilatkozat mellé. (Nagycsaládosoknál elegendő csak a nyilatkozatot kitölteni.)

Az ebéd lemondása:
1. Napi ebéd lemondása:
A tanuló betegség miatti hiányzása esetén 1100-ig van lehetőség a következő napi ebéd lemondására a 06-29/378-045-ös telefonszámon. Célszerű jelezni, hogy a diák várhatóan meddig hiányzik majd. Amennyiben az ebéd lemondását időben jelezték, az esetleges túlfizetés a következő havi menzadíj rendezésénél kerül jóváírásra.
Egyéb ok (pl. kirándulás, délutáni különóra, családi ok stb.) miatti hiányzás esetén is kérjük időben előre jelezni az ebéd lemondását. Ellenkező esetben utólag a hiányzást nem tudjuk figyelembe venni.

2. A menza végleges lemondása:
Ha a diák a továbbiakban nem kíván ebédelni a menzán, akkor azt a következő hónap első napjától teheti meg. Ugyanakkor jeleznie kell a lemondást az előző hónap utolsó munkanapjáig. A szülő az ellenőrzőn keresztül vagy a gimnázium e-mail címére (gimi@bogim.hu) írt levéllel kérheti a menza végleges lemondását.

Térítési díjak alakulása 2018. január 1-től:
Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (XII.1.) önkormányzati rendelete (a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról) alapján a következő térítési díjak lépnek életbe a menzai étkezéssel kapcsolatosan:
7-8. évfolyamos diák: Nettó 340 Ft/adag; Bruttó 445 Ft/adag;
9.-12. évfolyamos diák: Nettó 340 Ft/adag; Bruttó 445 Ft/adag;
Vendégétkezők: Nettó 550 Ft/adag; Bruttó 719 Ft/adag;

Ügyintézés:
A menzával kapcsolatos adminisztrációs ügyekkel közvetlenül Szabó Edithez kell fordulni a központi épület titkárságán.