Tisztelgés az aradi vértanúk előtt

„…legmélyebb tisztelettel felterjesztem nagyméltóságodnak a végrehajtási záradékkal ellátott haditörvényszéki ítéleteket, azzal a legalázatosabb megjegyzéssel, hogy […] vádlottakon a halálbüntetést ma hajnalban végrehajtották, és az elítéltek közszemlére való kitétele a törvény előírása szerint a mai nap megtörténik…” – szólt a császári sereg hadbírójának lakonikus jelentése Haynau táborszernagyhoz az aradi vértanúk kivégzése után.

A szabadságharcot vérbe fojtó hatalom által halálba küldött mártírok szinte azonnal ikonikus helyet foglaltak el a magyar emlékezetben, sorsukban megtestesítve a nemzet egymást követő szabadságküzdelmeit.

A viharos XX. század után, a bizonytalan XXI. század második évtizedének vége felé közeledve e hősök példát mutatnak tisztességből, becsületből, a szabadság szeretetéből nekünk és az utánunk következő nemzedékeknek is.

Iskolánk nevében idén a 9. b. tanulói (Fejős Bernadett, Gyarmati Fanni, Szabó Dominika, Sztancsik Dóra)  tisztelegtek a mártírok emléke előtt.