Tájékoztató az országos mérésekről

Tájékoztató az országos mérésekről

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A tanév rendje szerint a 2023/2024-es tanévben is digitális formában kerül sor az országos mérésekre.
Idén első alkalommal ősszel új mérési területeken (történelem, digitális kultúra, idegen nyelv) próbaméréseken, tavasszal pedig kimeneti méréseken is részt vesznek tanulóink.

PRÓBAMÉRÉSEK
A próbamérések konkrét időpontjai:

Tanítási óra/Nap

2023.09.26.
(kedd)

2023.09.27.
(szerda)

2023.09.28.(csütörtök)

2023.09.29.
(péntek)

2.

10.b – történelem

9.b – történelem

9.c – történelem

11.d – történelem

3.

10.b – digitális kultúra

9.b – digitális kultúra

9.c – digitális kultúra

11.d – digitális kultúra

4.

11.b – történelem

7.b – történelem

10.c – történelem

11.d – idegen nyelv

5.

11.b – digitális kultúra

7.b – digitális kultúra

10.c – digitális kultúra

 

6.

11.b – idegen nyelv

 

 

 

A szervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos információk:

 • – Minden tanuló egy mérési napon teljesíti a mérési kötelezettségét.
  • Az egyes mérési területek mérési időtartama 45 perc
   • 35 perc TESZTIDŐ
    • A tesztek főként feleletválasztós kérdésekből állnak.
    • Néhány feladatnál egy-egy számot kell begépelni válaszként.
    • A tesztek értékelése központilag történik.
   • 5-10 perc adminisztráció
  • A 45 perces mérési egységek között – az iskola csengetési rendjéhez igazítva – szüneteket tartunk.
  • A tanulóknak adott napon a méréssel nem érintett órarend szerinti órákon részt kell venni.
 • A mérések lebonyolításához szükséges digitális eszközöket és technikai hátteret az iskola biztosítja.
  • Számítógépek – internetkapcsolattal
  • Fejhallgatók (az idegen nyelvi mérés hallott szöveg típusú feladatainak megoldásához)

KIMENETI MÉRÉSEK

 • Minden tanuló 3 mérési napon teljesíti a mérési kötelezettségét!

Mérési napok

Mérési területek

Mérés időtartama

1. nap

szövegértés

2 x 45 perc

matematika

2 x 45 perc

2. nap

történelem

2 x 45 perc

digitális kultúra

2 x 45 perc

3. nap

természettudomány

2 x 45 perc

idegen nyelv (I. nyelv)

2 x 45 perc

 • Tervezett mérési időszakok:

Mérési területek

A mérésben részt vevő tanulók (osztályok)

Mérési időszak

Szövegértés
Matematika
Természettudomány
Történelem
Digitális kultúra
Idegen nyelv

7.b osztály
11.a osztály
11.b osztály
11.d osztály

2024.03.04-2024.03.22.

10.a osztály
10.b osztály
10.c osztály

2024.03.25-2024.04.24.

8.b osztály
9.a osztály
9.b osztály
9.c osztály

2024.04.25-2024.05.15.

 • A szervezéssel és lebonyolítással kapcsolatos információk:
  • A digitális eszközöket és a technikai hátteret a kimeneti mérésekhez is az iskola biztosítja.
  • A kimeneti mérések konkrét időpontjairól a későbbiekben adunk tájékoztatást!
  • A kimeneti mérésekhez kapcsolódik egy háttérkérdőív, aminek célja, hogy elemezni lehessen a tanulók szociokulturális hátterének és mért teljesítményének összefüggését. Ez a kérdőív is online lesz majd elérhető. Kérjük, hogy a szülő(k) és a tanuló együtt töltse majd ki.
   (A kérdőívet bárhonnan, a megadott online felületen egy megadott határidőig lehet aktuálisan kitölteni.)

Kérünk minden érintett diákot, hogy a méréseken az alkalomhoz illő ruházatban jelenjenek meg és legjobb tudásukról adjanak számot, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét!

Iskolavezetés

Ha tetszett, küldd tovább:
fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial