Járványügyi protokoll

Járványügyi protokoll

Kedves Diákok, Kedves Szülők!

Az alábbiakban szeretnénk közreadni iskolánk tanítási időre vonatkozó járványügyi szabályait, melyeknek a betartása mindannyiunk közös érdeke.

 1. A tanítás megkezdése előtt alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarításra került sor.
  A hivatalsegédek tanítási idő alatt, nap közben is rendszeresen takarítják a mindenki által gyakran használt felületeket. (ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók stb.) A szükséges tisztító-és fertőtlenítő szerekről, eszközökről a fenntartó folyamatosan gondoskodik.
 1. Az óraközi szünetekben a hetesek is segítsenek be a padok, kilincsek fertőtlenítésébe, és gondoskodjanak a termek átszellőztetéséről.

 1. A klímaberendezések használata TILOS!
 1. A személyi higiene alapvető szabályairól az osztályfőnökök a tanulókat a tanév első napjaiban részletesen tájékoztassák. (Pl. köhögési etikett, kézmosási szabályok stb.)
 1. Az intézményi csoportosulásuk elkerülése érdekében kérünk mindenkit, hogy fokozottan ügyeljenek az alábbiakra:
  • Az iskolába minden nap mindenki azon a bejáraton jöjjön be, amelyik épületszárnyban aznap az első órája van. (Főbejárat, hátsó sportudvar, tornatermi szárny sóhajok hídja utáni bejárat) Fontos, hogy reggel, a tanítási nap kezdetén, a gimnáziumba érkezéskor, a diákok tartsanak kellő távolságot és használják a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt. Nap közben többször, alaposan mossanak kezet. (A szappanos kézmosási lehetőséget és kéztörléshez a papírtörlőt az intézmény biztosítja. Ezeket rendeltetésszerűen vegye igénybe mindenki!)
  • A büfénél mindenki tartsa be a megfelelő távolságot. Aki tud, hozzon magával tízórait, mert a szünetekben nem biztos, hogy lesz idő mindenkit kiszolgálni.
  • A szünetekben, a közösségi terekben (aula, mosdók) mindenki használjon maszkot.
  • A tanítási órákon a maszk használata nem kötelező, de a különböző osztályokból összeálló tanulócsoportok esetében (pl. 2. idegen nyelvi órák) ajánlott.
  • Fontos, hogy testnevelés órák előtt az öltözőkben – a lehetőségekhez mérten – kerüljék a diákok a csoportosulást. A testnevelés órákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani.
 1. Az osztálykirándulásokkal és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatban azok belföldi megvalósítása lehetséges, de megfontolandó. Külföldi kirándulásokat senki ne szervezzen.
 1. Iskolánkban a közétkeztetést külső cég bonyolítja az egészségügyi előírásoknak megfelelően.
 1. A kötelező egészségügyi szűrővizsgálatok elvégzéséről az iskolaorvos és a védőnő külön egyeztet az iskolavezetéssel. A vizsgálatok lebonyolításáról az érintetteket folyamatosan tájékoztatjuk.
 1. A szülők személyes megjelenését igénylő szülői értekezleteket idén osztályszinten szervezzük. Azok időpontjáról, helyéről, formájáról az osztályfőnökök értesítik a szülőket.
 1. A szülőket a következőkre kérjük:
  • Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodjanak gyermekük orvosi vizsgálatáról és feltétlenül értesítsék az iskolát, ha koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. A járvánnyal kapcsolatos tudnivalókról (tünetek, teendők, egyéb ismertetők stb.) a nnk.gov.hu oldalon tájékozódhatnak.
  • A járványügyi helyzet miatt a tanulói hiányzások igazolása érdekében szorosan tartsák a kapcsolatot az osztályfőnökkel.
  • Igazolt hiányzásnak kell tekinteni annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (pl. szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy pl. immunszupprimált állapota miatt, és erről orvos igazolással rendelkezik.
  • Ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a karantén ideje alatti hiányzását is igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
  • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vegyen részt az oktatásban. Kérjenek segítséget a szaktanáraiktól és osztálytársaiktól.
  • Hiányzás esetén a gyermek az iskolába kizárólag olyan orvosi igazolással térhet vissza, mely szerint közösségbe mehet, és azt azonnal be kell mutatnia az osztályfőnöknek. (Az igazolás az e-naplón keresztül is elküldhető.)
 1. Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük őt és értesítjük az iskolaegészségügyi orvost, illetve tanuló esetén a szülőt/gondviselőt. A feltételezhetően beteg személy felügyeletét ellátó, vele közvetlen kapcsolatba kerülő személy(ek) számára biztosítjuk a megfelelő védőfelszerelést.
 1. Az intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, pedagógus vagy egyéb személy pozitív koronavírus tesztje esetén a hivatalosan elvégzett járványügyi vizsgálat eredménye alapján az Operatív Törzs döntése szerint járunk el a további oktatás megszervezése terén. Szükség esetén – meghatározott ideig – ismét tantermen kívüli, digitális munkarendre térünk át. A tanulók a digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 1. Fontos, hogy minden diák az iskolán kívül is betartsa a járványügyi előírásokat. Tömegközlekedési eszközön, bevásárlás és bármilyen hivatalos ügyintézés során feltétlenül használjon maszkot és tartson megfelelő távolságot.
 1. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban hiteles forrásokból tájékozódjanak.
  Ezek a források:
Ha tetszett, küldd tovább:
fb-share-icon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial