Felvételi tájékoztató 2018/19

Középiskolánk a 2018/2019-es tanévben az alábbi továbbtanulási lehetőségeket kínálja:

Nyolcadikos tanulóknak:

 • Négyosztályos gimnázium (tagozatkód: 0001)
  emelt óraszámú gazdasági ismeretek képzéssel
 • Négyosztályos gimnázium (tagozatkód: 0003)
  emelt óraszámú idegen nyelvi képzéssel

Hatodikos tanulóknak:

 • Hatosztályos gimnázium (tagozatkód: 0002)
  humán és reál irányultság-választással

 

Négyosztályos gimnázium (tagozatkód: 0001)
„A” osztály

Legyél gazdasági szakember!

 • Ezt az osztálytípust elsősorban a jól tanuló, a gazdasági pálya iránt érdeklődő diákoknak javasoljuk.
 • Speciális, gazdasági jellegű tantárgyak: vállalkozzunk, munkapiac, pénzügyi ismeretek, etikus vállalkozói ismeretek, stb.
 • Az informatika oktatása magasabb óraszámban folyik.

     Lehetőség: előrehozott érettségi vizsga letétele.

 • A tanulókat a 11. és 12. évfolyamon, az általuk választott tantárgyakból, emelt szintű érettségire készítjük fel.
 • A gimnazisták két idegen nyelvet tanulnak.

     Első nyelv: angol vagy német.
     Második nyelv: angol, német, olasz, francia, orosz.

 

Hatosztályos gimnázium (tagozatkód: 0002)
„B” osztály

Rád vár az egyetem!

 • A képzési forma legfőbb célja a főiskolai és egyetemi felvételre való felkészítés.
 • évfolyamtól a tanulók érdeklődési körük szerint humán és reál csoportban folytatják tanulmányaikat.
 • Az angol nyelv, a német nyelv és az informatika oktatása magasabb óraszámban történik.

     Cél: az emelt szintű érettségi vizsgák letétele.

 • A tanulókat a 11. és 12. évfolyamon, az általuk választott tantárgyakból, emelt szintű érettségire készítjük fel.
 • és 8. osztályban a diákok egy idegen nyelvet tanulnak (választható: angol, német).
 1. évfolyamtól két idegen nyelv tanulása kötelező (második nyelvként választható: német, angol, olasz, francia, orosz).

 

Négyosztályos gimnázium (tagozatkód: 0003)
„D” osztály

Beszélj idegen nyelveket!

 • Ezt az osztálytípust az idegen nyelvek iránt fokozottan érdeklődő diákoknak ajánljuk. Célunk, hogy legalább egy idegen nyelvből középfokú nyelvvizsgát szerezz.
 • Az első idegen nyelvet emelt óraszámban oktatjuk. Haladó csoportban tanulhatsz angolul vagy németül.

     Cél: az emelt szintű érettségi vizsgák letétele.

 • Második idegen nyelvként kezdő szintről választhatod az angol, a német, az olasz, a francia vagy az orosz nyelvet.
 • Az informatika oktatása magasabb óraszámban folyik.

     Lehetőség: előrehozott érettségi vizsga letétele.

 • A tanulókat a 11. és 12. évfolyamon, az általuk választott tantárgyakból, emelt szintű érettségire készítjük fel.

 

A jelentkezés ütemterve:

I.  A központi írásbelire jelentkezés határideje:
          december 8. (péntek).

     Jelentkezni formanyomtatványon lehet.

 • Beszerezhető az általános iskolákban.
 • A hatodikosoknak középiskolánk ad Jelentkezési lapot!

II. Központi írásbeli vizsga:

 • a hatodikosoknak és a nyolcadikosoknak:
   január 20. (szombat) 10:00
 • Pótló központi írásbeli vizsga a hatodikosoknak és a
  nyolcadikosoknak
  január 25. (csütörtök) 14:00

III. Jelentkezési határidő a középiskolákba:
          február 19. (hétfő)

 • Nyolcadikos diákok esetében az általános iskola a Tanulói adatlap egy példányát a Felvételi Központnak, a tanulók Jelentkezési lapjait pedig az egyes középfokú iskoláknak küldi meg!
 • Hatodikos tanuló esetében a szülő a Tanulói adatlapot a Felvételi Központnak, a Jelentkezési lapot a középfokú iskolának küldje meg! (A hatodikosoknak a középiskola ad formanyomtatványt.)

IV. Szóbeli meghallgatás a „D” osztály haladó angol és német nyelvi csoportjába jelentkezőknek:
          február 22. (csütörtök) 12:30
            I. pótló szóbeli: 2018. március 2. (péntek) 14:10
          II. pótló szóbeli: 2018.március 5. (hétfő) 14:10

 

Egyéb információk:

 • Iskolalátogatás: Októbertől – honlapunkon való regisztráció alapján – kedd délutánonként folyamatosan.
 • Nyílt napok délelőtti óralátogatásokkal:
 • A bemutató órákra október közepétől lehet regisztrálni az iskola honlapján (bogim.hu).
 • Nyílt nap bemutató foglalkozásokkal a „D” osztályba jelentkezőknek:
  november 16. csütörtök) 12:30
 • Iskolánk alapítványa, a dr. Pártos Lóránt Alapítvány novembertől felvételi előkészítőt hirdet.
 • A részletek október közepétől a honlapon olvashatóak.
 • Az előző évek felvételi vizsgáinak feladatsorai megtekinthetők a oktatas.hu honlapon! (Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás)
 • A köznevelési törvény 56.§ (1) bekezdésében meghatározott tanulók esetében a központi írásbeli vizsgán a leadott szakvéleményben foglaltaknak megfelelően járunk el (pl. többletidő biztosítása, számológép használata, stb.).
 • Iskolánk Szakmai alapdokumentumában sajátos nevelési igényű tanuló nevelése és oktatása nem szerepel.

 

Ócsa, 2017. október 6.

Talapka Józsefné
intézményvezető