A 2017/18-as tanév programjai

  1. szeptember 1. (péntek)          745  Tanévnyitó ünnepség (66.)
                                                        Első tanítási nap
                                                        (Tanévnyitó + 3 osztályfőnöki óra kb. 11:00 óráig)

            szeptember 5. (kedd)           Jelentkezési határidő az őszi érettségi vizsgákra
                                                              (Csak azon diákok jelentkezhetnek emelt szintű vizsgára, akiknek már van középszintű vizsgájuk!)                                                           

            szeptember 8. (péntek)        Dr. Pártos Lóránt sírjának megkoszorúzása                                                                 

            szeptember 12. (kedd)         1410 Nevelési értekezlet (A tanévkezdés tapasztalatai)
                                                             1630 Plenáris szülői értekezlet a szülők számára
                                                                      Tanárok bemutatása, e-napló használata
                                                            1700 Szülői értekezlet a 7.b, 9.a és a 9/Ny osztályokban
                                                                     Az értekezlet témái:
                                                                         – a középiskola munkarendjének, szabályzatainak ismertetése;
                                                                         – az iskola és az osztályok éves programjai.
                                                             1700 Szülői értekezlet a 8., 9., 10., 11., 12. évfolyamon
                                                                  Az értekezlet témái:
                                                                          – a tanév programja
                                                                          – 8. évfolyam: második idegen nyelv választása
                                                                          – 10-11. évfolyam: érettségi felkészítő választása
                                                                          – 12. évfolyam: kétszintű érettségi, továbbtanulás

            szeptember 19-20-21.          Papírgyűjtés
            (kedd-szerda-csütörtök) 

            szeptember 20. (szerda)      Diákközgyűlés

            október-november                Nyílt napok (A 6. és 8. osztályosok és szüleik fogadása délután, illetve délelőtti bemutatóórákon)

            október 3. (kedd)                  1410   Tanári értekezlet (Beiskolázási program összeállítása.)

            október 4. (szerda)                Megemlékezés az aradi vértanúkról osztályfőnöki óra keretében

            október 6. (péntek)               Gólyabál – Részt vesz a tantestület valamennyi tagja

            október 16-27.                        Őszi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgaidőpontjai

           október 20. (péntek)             1215  Az 56-os forradalom 61. évfordulója
                                                              Iskolai ünnepség – Művelődési ház

            október 23. (hétfő)               Munkaszüneti nap

            október 30 – november 3.     Őszi szünet (9 nap)
                                                                  Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 27. (péntek)
                                                                  Szünet utáni első tanítási nap: november 6. (hétfő)

            november 7. (kedd)              1410 Tanári értekezlet
                                                              1600 – 1800-ig Fogadóóra

            november 9-13.                    Őszi érettségi vizsgaidőszak emelt szintű szóbeli vizsgaidőpontjai

            november 10. (péntek)         Falu Tamás ünnepség, a költő születésének 136. évfordulója alkalmából

            november 16. (csütörtök)     1230  Nyílt nap a gimnáziumba jelentkezőknek

            november 20-24.                  Őszi érettségi vizsgaidőszak középszintű szóbeli vizsgaidőpontjai

            november 23. (csütörtök)     Szalagavató főpróba az OBO-ban

            november 24. (péntek)         Szalagavató – Részt vesz a tantestület valamennyi tagja.

            december 5. (kedd)              1410 Tanári értekezlet

            december 6. (szerda)            1115  Mikulás Futás

            december 15. (péntek)         730    Megemlékezés a névadóról

            december 15. (péntek)         800-1145 Pályaválasztási és tolerancia és nap – Tanítás nélküli munkanap
                                                              1500   Filmvetítés
                                                              2000   Filméjszaka

            december 15. (péntek)         1215  Bolyai Matematika Emlékverseny döntő

            december 22. (péntek)         Szünet előtti utolsó tanítási nap
                                                              1115   Karácsonyi ünnepség (3 tanórát követően)

            december 27 – január 2.      Téli szünet (11 nap)
                                                                    Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 22. (péntek)
                                                                    Szünet utáni első tanítási nap: január 3. (szerda)

  1. január 9 – április 27.              A tanulók fizikai állapotának mérése, értékelése
                                                        Eredményfelvitel határideje: 2018. június 1.

            január 10-12.                           Különbözeti és beszámoltató vizsgák
            (szerda-péntek)

            január 20. (szombat)            1000  Központi írásbeli vizsga a hatodikosoknak és nyolcadikosoknak

            január 23. (kedd)                  1410 Tanári értekezlet
                                                                  Téma: Magatartás, szorgalom jegyek zárása.

            január 25. (csütörtök)           1400 Pótló írásbeli vizsga a hatodikosoknak és a nyolcadikosoknak

             január 26. (péntek)               Első félév vége

             január 26. (péntek)               Magyar Kultúra Napja – városi rendezvény

             január 26. (péntek)               Sportéjszaka (kosáréjszaka)

             február 2. (péntek)                A félévi értesítők kiadásának utolsó napja

             február 6. (kedd)                    1410 Félévi értekezlet
                                                                1600 – 1800  Fogadóóra

              február 10. (szombat)          Öregdiákok bálja

              február 15. (csütörtök)         Érettségi vizsgákra (tavaszi vizsgaidőszak) való jelentkezés határideje

              február 15. (csütörtök)         Felsőfokú felvételire való jelentkezés határideje

              február 22. (csütörtök)         1230  Szóbeli felvételi vizsga a nyelvi specializációs osztályba jelentkező nyolcadikosoknak

              február 24. (szombat)           Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja
                                                                  (Megemlékezés a február 21-én, osztályfőnöki órán.)

               március 2. (péntek)              1410  Szóbeli felvételi vizsga a nyelvi előkészítő osztályba jelentkező nyolcadikosoknak (második nap)

               március 5. (hétfő)                 1410  Szóbeli felvételi vizsga a nyelvi előkészítő osztályba jelentkező nyolcadikosoknak (harmadik nap)

               március 5-9.                          Pénzügyi és vállalkozói témahét

               március 6. (kedd)                 1410 Tanári értekezlet

               március 10. (szombat)  Bolyai-nap – tanítás nélküli munkanap
                                                             (március 16. ledolgozása)
                                                                1800  Bolyai-feszt

              március 14. (szerda)             1215  március 15-i iskolai ünnepség

              március 14. (szerda)             Sportéjszaka (röplabda)

              március 15-16.                       Munkaszüneti nap
              (csütörtök-péntek)

              március 27. (kedd)               Megemlékezés II. Rákóczi Ferenc születésének évfordulójáról a 2. óra elején a 10. évfolyamosok számára

              március 28.                           1115  Nyuszi futás

              március 29 – április 3.         Tavaszi szünet (6 nap)
                                                                      Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 28. (szerda)
                                                                      Szünet utáni első tanítási nap: április 4. (szerda)

              április                                      Kárpát-medencei Bolyai iskolák találkozója Aknaszlatinán (Az időpont még kérdéses)

              április 9-13.                          Digitális témahét

              április 10. (kedd)                  1410 Tanári értekezlet
                                                                    Témák:
                                                                       – érettségi vizsgák előkészítése
                                                                       – FEFO-választások               

                                                         1600 – 1730 Fogadóóra

                                                         1730 Szülői értekezlet

                                                                  Felelősök: osztályfőnökök

                                                                  Témák:

                                                                  – Az osztályok tanulmányi és magatartási helyzete

                                                                  – 8.b nyelv-és szakválasztás (Matematika terem)

                                                                  – 10. évfolyam FEFO-választások

                                                                       (Plenáris – Tornaterem)

                                                                       Előadók: Rózsa László, Talapka Józsefné

– 12. évfolyam (Plenáris – AULA)

      Előadók: Árkosiné Kárpáti Lilla,

                      Talapka Józsefné

  • Tájékoztató az írásbeli és a szóbeli érettségiről
  • A ballagás előkészítése

            április 10. (kedd)                 Írásbeli különbözeti, beszámoltató és osztályozó vizsgák

            április 16. (hétfő)                 Holokauszt áldozatainak emléknapja

                                                                  (Megemlékezés április 18-án, osztályfőnöki órán)

             április 18-19.                        Szóbeli különbözeti, beszámoltató és osztályozó vizsgák
            (szerda-csütörtök)             

            április 21. (szombat)            Munkanap (Az április 30. ledolgozása)

            április 23-27.                        Fenntarthatóság-környezettudatosság témahete
            április 30 – május 1.             Munkaszüneti nap
            (hétfő-kedd)

            május 3. (csütörtök)             1210  Ballagási főpróba (12.a, 12.b, 12.c → utolsó tanítási nap)

                                                         1330   Osztályozó értekezlet (12.a, 12.b, 12.c)

            május 5. (szombat)               1000  Ballagás – Részt vesz a tantestület valamennyi tagja.

            május 7-11. (hétfő-péntek) Írásbeli érettségi vizsgák a kötelező tárgyakból

                                                május 8-9-10. osztálykirándulásoknapjai
Tanítás nélküli munkanapok

            május 16. (szerda)                Idegen nyelvi mérés a 8. évfolyamon (főnyelv)

            május 20-21.                        Pünkösd.
            (vasárnap-hétfő)

            május 22. (kedd)                  Felkészítő foglalkozások (FEFO) választásának,
módosításának határideje

            május 23. (szerda)                Országos kompetenciamérés a 8. és 10. évfolyamon

            június 4. (hétfő)                   Nemzeti Összetartozás Napja

                                                                  (Megemlékezés június 6-án, osztályfőnöki órán.)

            június 4-6. (hétfő-szerda)     Különbözeti és beszámoltató vizsgák

            június 7-14.                          Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

            június 11-12. (hétfő-kedd)   Osztálykirándulások napjai – Tanítás nélküli munkanapok

            június 13. (szerda)               1230  Osztályozó értekezlet az alsóbb évfolyamosoknak

            június 14. (csütörtök)           4 osztályfőnöki óra
5. óra: Brutál futás

            június 15. (péntek)               Utolsó tanítási nap

                                                         1115-től bizonyítványosztás

            június 18-29.                        Szóbeli érettségi vizsgák a jelentkezések függvényében

            június 21. (csütörtök)           Beiratkozás

            június 28. (csütörtök)           900 Tanévzáró tantestületi értekezlet

            június 29. (péntek)               Tantestületi kirándulás

            augusztus 22. (szerda)         900    Munkára jelentkezés

            augusztus 27-28.                  730    Javító-, pótló- és osztályozó vizsgák

            (hétfő-kedd)

            augusztus 28. (kedd)            730    Főpróba

                                                                  DÖK-ülés

                                                1000   Tanévnyitó tantestületi értekezlet

            augusztus 31 (péntek)          800    Gólyanap (7.b, 9.a, 9/Ny)

            szeptember 3. (hétfő)           745    Tanévnyitó ünnepség (67.)